ISODECK, iş süreçlerinin ve iş akışlarının yönetilmesini sağlayan gelişkin bir süreç platformudur. Süreçler grafiksel olarak tasarlanabilir ve ihtiyaçlara göre uyarlanabilir. En kapsamlı iş süreçleri dahi kolaylıkla hayata geçirilebilir, görevler takip edebilir ve süreç aşamaları gözlemlenebilir.

ISODECK Dijital İş Süreçleri
ISODECK Dijital Mobil İş Süreçleri

ISODECK ile ne tür iş süreçleri yönetilebilir?

ISODECK her türlü iş süreçlerinin yönetilmesinde kullanılabilir. Örneğin


ISODECK süreç yönetimi, MORIDUM İş Durum Makinası üzerine kuruludur.

ISODECK in iş süreçleri konusundaki en önemli avantajı ISODECK in TS13298 belgesine sahip bir EBYS olması ve bu sayede İş süreçleri ve belgeleri tam bütünleşik yapıda yönetebilmesidir.


ISODECK Süreç Platformunda

  • Hangi aşamada hangi belgenin ne şekilde -örneğin tarayarak- sisteme dahil edileceği
  • Kime onaya gönderileceği
  • Onaylamanın basit log kaydı şeklinde, zaman damgası ile veya elektronik imza ile olacağı
  • Süreç verilerinden otomatik olarak hangi belgelerin oluşturulacağı
  • Belgelerin iç veya dış imzacılara imzalatılabileceği
  • Sonuçları entegre olunan sistemler ile paylaşılacağı

gibi fonksiyonlar kolaylıkla kurgulanabilir.

İş süreçlerinin EBYS ile tam bütünleşik olması ne demektir?

Bir iş sürecine bir yada birden fazla belge dahil olabilir. Bu belgelerin bazıları yüklenerek veya taranarak sisteme dışardan kazandırılan belgeleridir. Örneğin karşı taraftan gelen teklif talebi, sipariş, sözleşme vs. Bazıları ise bizzat süreç tarafından otomatik olarak üretilen belgelerdir. Örneğin Teklif onayı, Teklif, vs.

Aynı süreç içinde edinilen ve üretilen belgelerin ilgili kayıt ile ilişkili saklanıyor olması doğaldır. Ancak bu belgelerin diğer süreçler tarafından nasıl kullanılabileceği, diğer birimlerin ve kullanıcıların belgelere erişimlerin ne şekilde olacağı, belgelerin nasıl dosyalanacağı, ne kadar süre ile saklanacağı ve ne şekilde imha edileceği gibi konular da önemlidir.

Saklama ve İmha

TS13298 belgesine sahip ISODECK zaman içinde hızla çoğalacak olan ve bir önlem alınmaz ise başa çıkılamayacak hale gelebilecek olan kurum belgelerini daha iyi yönetmenizi sağlayacaktır.

Siz iş süreçlerinizi yürütürken ISODECK arka planda belgelerinizi otomatik olarak sınıflandıracak, dosyalayacak ve OCR işlemine tabi tutacaktır. Bu sayede sadece ilgili sürecin belgelerinde değil, dilerseniz tüm arşivinizde yer alan belgeler üzerinde arama yapabilirsiniz.

Yıllık bazda düzenleyeceğiniz ayıklama ve imha işlemleri ile tanımlı Saklama ve İmha planınıza göre belgelerinizi imha edebilir veya 2. derece arşivinize kaldırabilirsiniz.

ISODECK, iş süreçlerinizi düzenlemek, belgelerinizi yönetmek ve verimliliği artırmak için eksiksiz çözümler sunar.

Bunu paylaşın: