İşletmeler için sözleşme süreçleri, genellikle kağıt tabanlı olarak yürütülen, zaman alan, maliyet doğuran ve yer yer karmaşık olabilen süreçlerdir.

ISODECK Sözleşme Yönetimi

ISODECK Sözleşme Süreçleri

ISODECK elektronik sözleşme yönetimi konusunda etkili çözümler sunmaktadır. Sözleşmelerin elektronik imza veya SMS + OTP + Zaman Damgası yöntemleriyle imzalanabilmesini destekleyerek, işletmelerin süreçlerini hızlandırır ve verimliliklerini artırır.

ISODECK platformu sayesinde işletmeler, sözleşmelerin elektronik imza ile güvenli bir şekilde imzalanmasını sağlayabilirler. Elektronik imza, yasal olarak kabul edilen bir imza yöntemi olup, işletmelere kolaylık ve hız sağlar.

OTP + Zaman Damgası

Ayrıca, ISODECK’in sunduğu SMS + OTP (One Time Password) + Zaman Damgası yöntemiyle de sözleşmelerin güvenli bir şekilde imzalanması sağlanır. Bu yöntemde, sözleşmeyi imzalayacak kişiye SMS ile tek kullanımlık şifre (OTP) gönderilir ve belirlenen bir zaman diliminde bu şifre kullanılarak imza işlemi tamamlanır. Tüm bu işlemler ve oluşturulan belge Zaman damgası ile imzalanarak belgenin sonradan değiştirilmediği güvence altına alınır.

Özelleştirilebilen Sözleşme Süreçleri

Her bir sözleşme bir süreç olarak ele alınır. İşletmelerin kendilerine has sözleşme oluşturma süreçleri olabilir. Sözleşme türüne göre farklı akışlar takip edilebilir, düzenleme sonrasında farklı birimlerin (Örneğin hukuk biriminin) incelemesine ve uyarlamasına izin veren süreçler tasarlanabilir.

Tüm değişiklik geçmişi saklanır ve sözleşme içeriğindeki değişiklikler izlenebilir.

Sözleşme Şablonları ve Semboller ile Dinamik Sözleşmeler

Sözleşmeler genellikle önceki benzer bir sözleşmeden kopyalanır ve içindeki taraf, iletişim, tarih ve koşul bölümleri dikkatlide değiştirilir. Bazen de hatalar yapılır.

ISODECK sözleşme yönetiminde farklı amaçlar için farklı sözleşme şablonları oluşturabilirsiniz. Her bir sözleşme bir süreç olarak yürütülür. Önemli sözleşme bilgileri için semboller kullanılır. Bu sayede sözleşme metni içinde bu değerleri arayıp değiştirme gibi bir çaba gerekli olmaz.

Örneğin eğer, sözleşme süresi değişirse bu ilgili süreç kaydı üzerindeki giriş alanında değiştirilir. Sözleşme PDF olarak üretilirken, sembollerin güncel değerleri kullanılacağı için sözleşmeler daha kısa süreler içinde ve daha hatasız olarak oluşturulabilmektedir.

Sözleşmenin E-İmzalanması

ISODECK kullanıcısı olmayan harici imzacılar sisteme tanıtılır. Her imzacıya ait TC Kimlik No, Mobil Telefon ve E-Posta bilgileri sağlandıktan sonra belgeler imzaya açılır.

İmzaya Davet

Bir harici imzacının imza sırası geldiğinde, ISODECK “İmzaya Davet” fonksiyonu ile imzacıları sisteme davet eder.

Kendisine gönderilen bağlantıyı takip ederek ISODECK e gelen harici imzacı imzalama işlemini tamamlar.

Tarafların Kendi Kopyasını İndirebilmesi

Elektronik olarak imzalanan sözleşmelerin tarafları, elektronik formdaki imzalanmış olan dosyayı edinmelidirler. Sözleşmenin kağıda basılı hali yeterli ve geçerli değildir.

ISODECK, taraflar sözleşmeyi elektronik olarak imzaladıklarında kendilerine bir kopya indirme imkanı sağlamaktadır.

ISODECK içinde sözleşmeler mutlaka bir bir süreç akışı olarak yürütülmek zorunda değildir.

Bunu paylaşın: