Açılımı Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi olan UETS, PTT tarafından hazırlanan ve işletilen yeni elektronik tebligat sistemidir.

Şirketler veya Kurumlar kendilerine tahsis edilen PTT UETS hesaplarını PTT tarafından sağlanan web arayüzü üzerinden kullanabilmektedirler.

ISODECK UETS Entegrasyonu

Kurumlara ait tüm yazılı iletişimi daha konforlu ve kontrollü bir ortamda yapılabilmesini hedefleyen ISODECK, UETS entegrasyonu da sağlamaktadır.

Kurumunuza ait bir yada daha fazla UETS hesabını ISODECK e bağlayabilir ve gelen UETS tebligatlarının hızlı bir şekilde kurum içindeki ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlayabilirsiniz.

ISODECK Gelen tebligatlarınızı, siz bir aksiyon alana kadar her gün size hatırlatır.

UETS sistemi tek yönlü bir sistemdir. Bu sistem üzerinden bir tebligata yanıt veremezsiniz. KEP hesaplarınızın da ISODECK’e bağlı olması durumunda bu dolaylı olarak mümkün hale gelir.

UETS Tebligatına Yanıt Vermek

  • Gelen UETS Tebligatını Önce evrak sistemine kaydedebilir ve ilgili birime yönlendirebilirsiniz.
  • İlgili birim Cevap hazırla Komutu ile size tebligatı göndermiş olan Kamu kurumuna hitaben ve tebligat sayı ve tarihinin otomatik olarak ilgi tutulduğu bir cevap yazışması düzenleyebilirsiniz.
  • Yazışma tamamlandığında ve ilgili yetkililer tarafından elektronik olarak imzalandığında, yanıtı tebligatı gönderen kuruma KEP üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz.

KEP ve UETS ile Bütünleşik Evrak Takibi

Bunu paylaşın: