Özel Sektör ve Kamu Sektörü

Özel Sektörde ve Kamu Sektöründe EBYS Kullanımı

EBYS Kullanımı (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) veya DYS Kullanımı (Doküman Yönetimi Sistemi) aralarında farklılıklar olsa da aynı amaç doğrultusunda kullanılmaktadırlar. Her iki isim de geçerlidir ve kullanılmaktadır. Bazen kamu kurumları …