ERP Sistemleri neden genellikle İş Akış Uygulamaları içermezler?

ERP sistemlerinde İş Akış

ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) sistemleri, bir işletmenin farklı departmanları arasındaki veri paylaşımını ve iş süreçlerini entegre bir şekilde yönetmeyi amaçlayan yazılım sistemleridir. Ancak, ERP sistemlerinin genellikle iş akış uygulamalarını içermediği veya sağlanan iş akış uygulamalarının çok kapsamlı ve esnek olmadığı görülmektedir.

Bu makalede, ERP sistemlerinin neden iş akış uygulamalarını genellikle içermediğini ve bu durumun işletmeler üzerindeki etkilerini tartışacağız.

1. Genel Fonksiyonel Odak

ERP sistemleri, işletmenin tüm departmanlarını kapsayan genel bir fonksiyonellik sunmayı hedefler. Finans, satış, stok yönetimi, üretim, tedarik zinciri gibi departmanların ihtiyaçlarını karşılamak için geniş kapsamlı modüller içerir.

Ancak, iş akış uygulamaları genellikle daha özelleştirilmiş ve departman odaklıdır.

2. Çeşitlilik ve Özelleştirme

İş akışları, işletmenin özel ihtiyaçlarına ve süreçlerine göre şekillendirilir. Her işletmenin iş akışları farklı olabilir ve belirli bir şablona uymayabilir. ERP sistemlerinin genel yapıları, bu çeşitliliği ve özelleştirmeyi kapsamak için yeterli esnekliği sağlamayabilir

Bu esnekliği sağlamayı hedefleyen ERP sistemlerinde ise maliyetler çok yükselebilir.

3. Karmaşıklık ve İşbirliği

İş akış uygulamaları genellikle iş süreçlerini karmaşık bir şekilde yönetir ve birden fazla departman veya kullanıcı arasında işbirliği gerektirebilir.

Bu tür karmaşık iş akışlarını entegre bir şekilde yönetmek, ERP sistemlerinin temel fonksiyonlarından biri değildir ve genellikle harici uygulamalara veya özel geliştirmelere ihtiyaç duyulur.

4. Mülkiyet ve Yönetim

İş akış uygulamaları genellikle departmanların veya iş süreçlerinin özel mülkiyeti altında geliştirilir ve yönetilir. Bir işletmenin farklı departmanları arasında iş akışlarını yönetmek, departman liderleri veya süreç sahipleri tarafından daha iyi kontrol edilebilir ve yönetilebilir.

Bu nedenle, ERP sistemleri genellikle iş akış uygulamalarını içermemekte ve departmanların bu konuda kendi yöntemlerini kullanmasına olanak tanımaktadır.

5. Entegrasyon Zorlukları

ERP sistemleri, farklı departmanlar arasında veri entegrasyonunu sağlamak için tasarlanmıştır. Ancak, iş akış uygulamaları genellikle departmanlar arasında farklı sistemler ve platformlar üzerinde çalışabilir. Bu durum, iş akışlarının ERP sistemine entegre edilmesini zorlaştırabilir ve veri bütünlüğünü etkileyebilir.

6. Esneklik ve Hız

İş akışları, değişen iş ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde adapte olmayı gerektirebilir. İşletmeler, iş akışlarını kolayca güncelleyebilmek, yeni süreçler ekleyebilmek veya mevcut süreçleri değiştirebilmek ister. ERP sistemleri genellikle daha karmaşık yapıları ve güncelleme süreçleri nedeniyle bu esnekliği sağlamada zorluklar yaşayabilir.

7. Dış Kaynaklı Uygulamalar

İş akış uygulamaları, genellikle işletmenin özel ihtiyaçlarına ve süreçlerine göre özelleştirilmiş yazılımlar veya harici çözümler olarak geliştirilir. Bu uygulamalar, daha hızlı bir şekilde geliştirilebilir ve değiştirilebilir.

Bu nedenle, işletmeler, iş akışlarını yönetmek için ERP sistemlerinin yanı sıra özel uygulamalara veya dış kaynaklı çözümlere başvurmayı tercih edebilir.

8. İş Akışı Yönetim Sistemleri

ERP sistemleri işletmelerin genel kaynak planlamasını sağlarken, iş akışı yönetim sistemleri daha spesifik olarak iş süreçlerini yönetmeye odaklanır.

İş süreçlerini modelleme, otomasyon, izleme ve raporlama gibi özellikler sunar. İşletmeler, iş akışı yönetim sistemlerini, ERP sistemleriyle entegre ederek daha kapsamlı bir süreç yönetimi sağlayabilir.

ISODECK İş Akış / İş Süreç Yönetimi

Bunu paylaşın: