Elektronik imza doğrulama

Elektronik İmza Doğrulama

Ülkemizde, elektronik imza doğrulama işlemi genellikle sadece imzalamayı yaptığınız uygulama üzerinden sağlanır. Oysa sizin ihtiyacınız olan elinizdeki belgenin doğruluğunu 3. bir kaynaktan teyit etmektir.

Diyelim ki, bir elektronik sözleşmede tarafsınız. Gerektiğinde kullanabileceğiniz hukuken geçerli bir nüsha nasıl elde edersiniz?

Eğer imza sonrasında size sadece üzerinde “E-imzalıdır” yazan ve bir karekod bulunan bir yazıcı çıktısı veriliyor ise bu kesinlikle yeterli değildir.

Siz imzalanmış olan elektronik dosyanın kendisini edinmek zorundasınız. Bunu sakın ihmal etmeyin.

Peki diyelim size bir dosya verildi. Bunun geçerli olduğunu, imza yetkisine sahip kişiler tarafından imzalı olduğunu nasıl anlayacaksınız?

Elektronik imza belge formatları

Öncelikle imzalı bir dosya neye benzer? Bunu açıklayalım.

İmzalı belge içeren bir bilgisayar dosyası çoğunlukla şu formatlardan birine sahiptir.

  1. PAdES. İmzalanmış olan belge bir PDF belgesidir ve imza bilgisi PDF dosyasının içine gömülüdür.
  2. CAdES. İmzalanmış olan belge uzantısı çoğunlukla p7s dir. p7s uzantılı dosyanın içinde herhangi bir dosya türü yer alabilir. Örneğin Word, Excel, Pdf ve AutoCad.
  3. EYP (Elektronik Yazışma Paketi). Bir yazışma veya Sözleşme imzalandıktan sonra EYP formatında saklanabilir. Özellikle sözleşmenin ekleri mevcut ise EYP formatı bunun için oldukça elverişlidir.

Şimdi elinizde bu şekilde imzalanmış bir dosya var ve onu doğrulamak istiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz?

imza doğrulama aracı

Aşağıdaki linkten KamuSM İmzager uygulamasını indirip kullanabilirsiniz.

https://yazilim.kamusm.gov.tr/?q=tr/imzager_kurumsal

ISODECK imza doğrulama servisi

Ama bundan daha basiti ücretsiz ISODECK İmza doğrulama servisini kullanmaktır.

Belgenizi bu adreste yükleyin ve doğrulayın. Yüklediğiniz belge işlemden sonra otomatik olarak silinecektir.

ISODECK EBYS

Bunu paylaşın: