Bu bilgilendirme HİZMET SAĞLAYICISI tarafından 6502 sayılı TÜKETİCİ’nin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ile Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca https://isodeck.com sitesinden elektronik ortamda https://on.isodeck.com  uygulamasına abonelik satın alma öncesinde TÜKETİCİleri bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır. Bu bilgilendirme esas itibarı ile ürün nitelikleri, verilecek olan hizmetin detayları ve hizmet satış bedeli konularında gerekli detayları içermektedir. 

1. HİZMET SAĞLAYICISINA AİT BİLGİLER

UnvanMOR YAZILIM HİZMETLERİ VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
Adres

Merdivenköy Mh. Nur Sk. No 13 Business Istanbul A-Blok D80 34720,

Kadıköy/İSTANBUL

E-Postainfo@isodeck.com
Telefon(216) 573 56 00
MERSIS No0622019149400019
Ticaret Sicil67487 – 5
Vergi Daire / NoGÖZTEPE V.D. 6220191494

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. VERİLEN HİZMETİN TANIMI

HİZMET SAĞLAYICISI https://on.isodeck.com internet sitesi üzerinde yayınlamış olduğu ve KEP, UETS, Elektronik imzalama, Yazışma Düzenleme gibi fonksiyonları içeren ISODECK EBYS Uygulaması abonelik esasına göre ile hizmet vermektedir.

3. HİZMETİN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

3.1. TÜKETİCİ ISODECK üzerinden ve/veya mobil cihaz, telefon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden aylık veya yıllık taahhütlü üyelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda ISODECK’in sunduğu EBYS uygulamasından (“EBYS uygulaması”) yararlanabilecektir.

3.2. ISODECK TÜKETİCİ’ye sunduğu içerikleri tek taraflı olarak değiştirebilir.

3.3. Aylık (30 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi halinde; üyelik iptalini yenileme dönemi öncesindeki bir ay içerisinde yazılı olarak veya sitede yer alan telefon numarası üzerinden ISODECK’e iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. İptal talebinin alınması üzerine, bir sonraki ay içerisinde yenileme tarihine denk gelen günde üyelik otomatik olarak durdurulacaktır.

3.4. 12 Aylık yenilenen taahhütlü abonelik seçilmesi halinde; abonenin süresinden önce iptal etmek isteyen abonenin bu talebini en geç yenileme tarihinden bir önceki ay içerisinde yer alan fatura döneminde yazılı olarak veya sitede yer alan telefon numarası üzerinden ISODECK’e iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda TÜKETİCİ’den talep edilecek cayma bedeli, taahhüt kapsamında kullanılmayan aylara uygulanan indirim tutarı ile sınırlı olacaktır. İptal talebinin alınması üzerine, üyelik bir sonraki ay içerisinde yenileme dönemine denk gelen günde otomatik olarak durdurulacaktır.

3.5. Ödeme bilgisi ve kampanya kodu girilen kurgunun söz konusu olduğu ve kampanya bitiminde kendiliğinden yenilenen aboneliğin geçerli olacağı hallerde: Kampanya süreleri tek taraflı olarak ISODECK tarafından belirlenecek olup, bu süre sona ermeden önce TÜKETİCİ tarafından feshedilmediği takdirde abonelik, kampanyanın sona erdiği tarih itibariyle yenilenen abonelik paketi üzerinden devam edecektir. Abonelik, kampanya süresi sona ermesinden önce ya da standart abonelik başladığı takdirde yenileme tarihinden önce fesih edilmediği takdirde, standart aboneliğin başladığı tarih itibariyle seçilen paket süresiyle yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel TÜKETİCİ’nin bildirdiği ödeme yöntemleri üzerinden standart aboneliğin başladığı tarih ve her yenilenen dönem başında tahsil edilecektir. Aboneliği yenilemenin istenmemesi halinde, yenileme tarihinden önce üyelik iptalinin madde 6’da belirtilen usullerde ISODECK’e iletilmesi gerekmektedir.

3.6. TÜKETİCİ, ISODECK https://on.isodeck.com da yer alan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak telif haklarına sahip olduğu EBYS uygulamasını hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşmede belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. TÜKETİCİ, ISODECK’in sağlamış olduğu EBYS uygulamasının kullanılması için gerekli altyapı, cihaz veya yazılımın sağlanmasından münhasıran kendi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ISODECK’in TÜKETİCİ’ye ait gerekli altyapı, donanım veya cihazları sağlamaması sonucu EBYS uygulamasının ifa edilmemesinden kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.8. Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde ISODECK’in EBYS uygulamasını sağlayamıyor olmasından kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4. ÜRÜN/HİZMET BEDELİ

4.1. TÜKETİCİ, işbu sözleşmede belirtilen ve https://on.isodeck.com web sitesinde tarafından açıklanan, ücretli EBYS uygulamasına ilişkin ürün/hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça ISODECK’in sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.2. Banka veya kredi kartıyla 30 (otuz) günlük abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her 30 (otuz) günlük dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli satış sitesinde belirlenmiş olup tüm vergiler dâhildir.

4.3. Banka veya kredi kartıyla 12 aylık abonelik seçilmesi halinde satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her 12 aylık dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli satış sitesinde belirlenmiş olup tüm vergiler dâhildir. Toplam tutar ISODECK tarafından tek seferde peşin olarak tahsil edilir.

4.4. Aylık hizmet bedelleri https://isodeck.com/aylik-planlar, yıllık hizmet bedelleri ise https://isodeck.com/yillik-planlar adreslerinden yayınlanmaktadır. ISODECK her zaman hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Hizmet bedellerinde değişiklikler bir sonraki fatura dönemine etki edecektir. TÜKETİCİ, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde Sözleşmeyi, hizmet bedelinin TÜKETİCİ’den tahsil edileceği tarihe kadar feshetme hakkını haizdir. Bu tarihe kadar sözleşmeyi feshetmeyen TÜKETİCİ yenilenen döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir.

4.5. Elektronik ortamda onaylanacak olan işbu Sözleşme alım yapılması akabinde TÜKETİCİ tarafından bildirilen elektronik posta adresine ISODECK tarafından gönderilecektir.

4.6. İşbu Sözleşmeden doğan damga vergisi tarafımıza aittir.

5. HİZMETİN TESLİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

5.1. TÜKETİCİ tarafından satın alınan hizmet, elektronik ortamda teslim edilmektedir. Aboneler hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren 24 saat içerisinde faydalanmaya başlayabilirler. TÜKETİCİ, https://on.isodeck.com sitesine kullanıcı adı ve şifresi ile girerek EBYS uygulamasına ulaşabilir.

5.2. Satın alınan ve/veya yenilenen dönemlerde herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme ISODECK tarafından tahsil edilemez ise, ISODECK ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.3. Mücbir sebep sayılan ve ISODECK’in olası kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, ISODECK yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, ISODECK için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ISODECK’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

5.4. TÜKETİCİ tarafından yapılan ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 5464 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve 13/06/2019 tarihli 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğrayan 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

6. ÜYELİK İPTALİ

6.1. Aylık (30 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi halinde; üyelik iptalini yenileme dönemi öncesindeki bir ay içerisinde yazılı olarak veya sitede yer alan telefon numarası üzerinden ISODECK’e iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. İptal talebinin alınması üzerine, bir sonraki ay içerisinde yenileme tarihine denk gelen günde üyelik otomatik olarak durdurulacaktır.

12 Aylık (365 günlük) yenilenen taahhütlü abonelik seçilmesi halinde; abonenin süresinden önce iptal etmek isteyen abonenin bu talebini en geç yenileme tarihinden bir önceki ay içerisinde yer alan fatura döneminde yazılı olarak veya sitede yer alan telefon numarası üzerinden ISODECK’e iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda TÜKETİCİ’den talep edilecek cayma bedeli, taahhüt kapsamında kullanılmayan aylara uygulanan indirim tutarı ile sınırlı olacaktır. İptal talebinin alınması üzerine, üyelik bir sonraki ay içerisinde yenileme dönemine denk gelen günde otomatik olarak durdurulacaktır.

6.2. Taahhütlü aboneliklerde cayma hakkının abone tarafından kullanılarak sözleşmenin feshedilmesi halinde, ISODECK fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde TÜKETİCİ tarafından ödenmiş olan tutarın kullanılmayan aylara ilişkin yapılan indirim tutarı mahsup edilmesi kaydıyla iade edecektir.

7. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

TÜKETİCİ ISODECK tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şikayetlerini info@isodeck.com adresi üzerinden iletebilir. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde TÜKETİCİ’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya TÜKETİCİ işleminin yapıldığı yerdeki TÜKETİCİ sorunları hakem heyetine veya TÜKETİCİ mahkemesine yapılacaktır. TÜKETİCİ hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen başvuru sınırları TÜKETİCİ uyuşmazlıklarının değerleri açısından her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında tekrar belirlenmektedir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a) ISODECK, işbu Sözleşme konusu hizmetleri sunmak, daha iyi hizmet verebilmek ve TÜKETİCİ’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) gereği işbu Sözleşme’nin ifa edilmesi kapsamında TÜKETİCİ’nin kişisel verilerinin bu kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, sınıflandırılması kabul etmektedir.

TÜKETİCİ; Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

TÜKETİCİ KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarından doğan şikâyet ve taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle info@isodeck.com üzerinden elektronik posta adresine iletebilecektir. ISODECK, TÜKETİCİ tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve/veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Talebin ISODECK tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; TÜKETİCİ cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30(otuz) gün ve her halükârda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

b) ISODECK, KVKK’nın öngördüğü gerekli tüm teknik tedbirler kapsamında iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

c) “Gizlilik ve Çerez Politikası”, ISODECK web sitesinde özel olarak düzenlenmiştir. “Gizlilik ve Çerez Politikası” hakkında detaylı bilgi edinmek için web sitesinde yayınlanan ilgili metinlerin okunması gereklidir.

d) Mesafeli Satış Sözleşmesinin imzalanması halinde doğacak damga vergisi tarafımıza aittir.

e) Elektronik ortamda onaylanacak olan işbu Ön Bilgilendirme Formu alım sırasında TÜKETİCİ tarafından bildirilen elektronik posta adresine ISODECK tarafından gönderilecektir.  

TÜKETİCİ işbu Ön Bilgilendirme Formunun zaman zaman ISODECK tarafından ISODECK’in tek taraflı iradesi ile güncellenebileceğini, güncelleme olması halinde de işbu Ön Bilgilendirme Formunda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bunu paylaşın: