1.TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”)

Firma bilgileri aşağıda verilmiş olan

AdresMerdivenköy Mh. Nur Sk. No 13 Business Istanbul A-Blok D80 34720, Kadıköy/İSTANBUL
E-Postainfo@isodeck.com
Telefon(216) 573 56 00
MERSIS No0622019149400019
Ticaret Sicil67487 – 5
Vergi Daire / NoGÖZTEPE V.D. 6220191494

 

 

 

 

 

 

 

 

Mor Yazılım Hizmetleri ve Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti., (bundan sonra “ISODECK” olarak anılacaktır)

ile

Firma bilgileri aşağıda verilmiş olan

Adres 
E-Posta 
Telefon 
MERSIS No 
Ticaret Sicil 
Vergi Daire / No 

 

 

 

 

 

 


…………………………………………………………………………….., (bundan sonra “TÜKETICİ” olarak anılacaktır)

arasında elektronik ortamda imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme, TÜKETİCİ’nin hizmet bedelini ISODECK’e ödendiği süre boyunca https://on.isodeck.com  adresinden erişebileceği EBYS uygulamasının kullanım şeklinin ve bu kapsamda 6502 sayılı Tüketicinin  Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

3. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

TÜKETİCİ, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu EBYS uygulaması temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

4. HİZMETİN KULLANIMI 

4.1 TÜKETİCİ’nin ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedeli ISODECK’e ödendiği süre boyunca TÜKETİCİ’nin https://on.isodeck.com adresinde hizmet veren EBYS uygulamasına erişme ve öngörülen şekilde kullanma hakkına sahiptir.

4.2 TÜKETİCİ’ye, https://on.isodeck.com adresi üzerinden erişme hakkı sağlanmaktadır. TÜKETİCİ, EBYS uygulamasına  kendisine verilen ana kullanıcı adı ve şifresi ile erişebilecek ve yönetebilecektir.

TÜKETİCİ, sitede yer alan içerikleri hiçbir şekilde masaüstü veya başka bir sunucuya veya bilgisayara indiremez, tamamını kopyalayamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, satamaz. 

Bu ve buna benzer tüm fiiller Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yasaktır. 

4.3 Teslim edilme; TÜKETİCİ tarafından satın alınan hizmet, TÜKETİCİ’ye https://on.isodeck.com adresi üzerinden erişim açılması suretiyle sağlanmış olacaktır.

TÜKETİCİ tarafından işbu sözleşme okunduktan sonra onaylanması ve ödemenin tam ve eksiksiz olarak yapılması sonucunda ISODECK, TÜKETİCİ’nin satın aldığı tarih aralığı içerisinde erişimi sağlaması amacıyla https://on.isodeck.com internet adresi üzerinden EBYS uygulaması kullanılması için TÜKETİCİ’ye satın aldığı sayıda ve sürede geçerli olacak şekilde bir kullanıcı adı ve şifresi vererek, TÜKETİCİ’nın EBYS uygulamasını  kullanmaya başlamasını sağlayacaktır.

4.4 Aboneler hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren en geç 24 saat içerisinde faydalanmaya başlayabilirler. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise, ISODECK teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5 TÜKETİCİ, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imzasından sonra ISODECK’in iş birliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, TÜKETİCİ’nin öncesinde seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir.

5. ÜRÜN/HİZMET BEDELİ

5.1 TÜKETİCİ, işbu sözleşmede belirtilen ve https://on.isodeck.com web sitesinde tarafından açıklanan, ücretli EBYS uygulamasına ilişkin ürün/hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça ISODECK’in sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2 Banka veya kredi kartıyla 30 (otuz) günlük abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her 30 (otuz) günlük dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli satış sitesinde belirlenmiş olup tüm vergiler dâhildir.

5.3 Banka veya kredi kartıyla 12 aylık abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her 12 aylık dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli satış sitesinde belirlenmiş olup tüm vergiler dâhildir. Toplam tutar ISODECK tarafından tek seferde peşin olarak tahsil edilir.

5.4 ISODECK her zaman hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Hizmet bedellerinde değişiklikler bir sonraki fatura dönemine etki edecektir. TÜKETİCİ, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde Sözleşme’yi, hizmet bedelinin TÜKETİCİ’den tahsil edileceği tarihe kadar feshetme hakkını haizdir. Bu tarihe kadar sözleşmeyi feshetmeyen TÜKETİCİ yenilenen döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş sayılacaktır.

5.5 Elektronik ortamda onaylanacak olan işbu Sözleşme alım yapılması akabinde TÜKETİCİ tarafından bildirilen elektronik posta adresine ISODECK tarafından gönderilecektir.

6. ÜYELİK İPTALİ

6.1 Aylık (30 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi halinde; üyelik iptalini yenileme dönemi öncesindeki bir ay içerisinde yazılı olarak veya sitede yer alan telefon numarası üzerinden ISODECK’e iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. İptal talebinin alınması üzerine, bir sonraki ay içerisinde yenileme tarihine denk gelen günde üyelik otomatik olarak durdurulacaktır.

6.2 12 Aylık (365 günlük) yenilenen taahhütlü abonelik seçilmesi halinde; abonenin süresinden önce iptal etmek isteyen abonenin bu talebini en geç yenileme tarihinden bir önceki ay içerisinde yer alan fatura döneminde yazılı olarak veya sitede yer alan telefon numarası üzerinden ISODECK’e iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda TÜKETİCİ’den talep edilecek cayma bedeli, taahhüt kapsamında kullanılmayan aylara uygulanan indirim tutarı ile sınırlı olacaktır. İptal talebinin alınması üzerine, üyelik bir sonraki ay içerisinde yenileme dönemine denk gelen günde otomatik olarak durdurulacaktır.

6.3 Taahhütlü aboneliklerde cayma hakkının abone tarafından kullanılarak sözleşmenin feshedilmesi halinde, ISODECK fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde TÜKETİCİ tarafından ödenmiş olan tutarın kullanılmayan aylara ilişkin yapılan indirim tutarı mahsup edilmesi kaydıyla iade edecektir.

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1 TÜKETİCİ, ISODECK’e ait internet sitesinde sözleşme konusu EBYS uygulamasına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2 ISODECK, Sözleşme konusu EBYS uygulamasına, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3 ISODECK, EBYS uygulaması yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak TÜKETİCİ’ye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli TÜKETİCİ’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4 TÜKETİCİ, Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, ISODECK’in sözleşme konusu hizmeti ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5 Mücbir sebep sayılan ve ISODECK’in olası kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, ISODECK yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, ISODECK için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ISODECK’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

7.6 ISODECK’in, TÜKETİCİ tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden  e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla TÜKETİCİ’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. TÜKETİCİ, işbu sözleşmeyi kabul etmekle ISODECK’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.7 TÜKETİCİ tarafından yapılan ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 5464 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve 13/06/2019 tarihli 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğrayan 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

7.8 TÜKETİCİ, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve aksi davranışlarda bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.9 TÜKETİCİ, ISODECK https://on.isodeck.com da yer alan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak telif haklarına sahip olduğu EBYS uygulamasını öngörülen kullanım dışında, 3. kişilere satma, kiralama vs gibi amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşmede belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ işbu sözleşme ile satın aldığı hizmeti yasadışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk TÜKETİCİ’ye ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ISODECK’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ISODECK’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

7.10 TÜKETİCİ, https://on.isodeck.com internet adresi üzerinden aldığı ürün ve hizmetleri, yazılımların içeriğini, parça parça veya tamamen, kopyalayamaz, dağıtamaz, yayımlayamaz, yayınlayamaz, satamaz, çoğaltamaz veya bilgisayar, web, internet, server vb. elektronik ortamlarda başka bir şekilde bulundurup kullanamaz.

7.11 ISODECK, önceden haber vermeksizin https://on.isodeck.com internet adresi üzerindeki EBYS uygulaması içeriğinde değişiklikler ve eklemeler yapma vb. her türlü yenileme yapma hakkına sahiptir.

7.12 https://on.isodeck.com internet adresi üzerindeki EBYS uygulamasının, basılı ve online yayın, ürün, abonelik ve lisansların mülkiyeti ISODECK’e ait olup, her türlü kullanımı ISODECK’in yazılı iznine tabidir. ISODECK sistemde yer alan bilgi, belge, yazılım veya metinlerin hangilerinin ne şekilde kopyalanacağı, yazdırılacağı, paylaşılacağına tek taraflı karar verir bu özelliklere ilişkin olarak ISODECK dilediği her türlü değişiklik ve yenilemeyi yapmakta serbesttir.

7.13 ISODECK, https://on.isodeck.com internet adresi üzerinden verdiği hizmetin ve haksız kullanımın engellenmesi için gerekli her türlü güvenlik tedbirini alma ve bunları dilediği şekilde değiştirme yenileme vb. hakkına sahiptir.

7.14 TÜKETİCİ, https://on.isodeck.com internet adresi üzerinden aldığı içerik hizmetleri, online yayın, ürün, abonelik ve lisansların kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olarak hukuka aykırı bir amaç için ve özellikle ISODECK’in ve yayın ve ürün sahiplerinin fikir sanat telif ve sınai haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. ISODECK’in tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır.

7.15 ISODECK’in https://on.isodeck.com internet adresindeki içeriklerin TÜKETİCİ tarafından kullanımı için düzenlenen işbu sözleşme ISODECK’in dilediği zaman değiştirmesine imkan verdiğinden TÜKETİCİ’den TÜKETİCİ’ye değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle TÜKETİCİ başka bir TÜKETİCİ’nin sözleşmesini emsal göstermek suretiyle bir hak talebinde bulunma imkânına ve hakkına sahip değildir.

7.16 ISODECK, https://on.isodeck.com internet adresindeki EBYS uygulaması hatasız ve TÜKETİCİ’nın istek ve ihtiyaçlarını karşılayacağını, ve siteler üzerinde hazır bulundurulacağını taahhüt etmemektedir. TÜKETİCİ hataların olmasını doğal karşıladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ISODECK, TÜKETİCİ’nin bildireceği hataları makul sürede düzeltecektir.

7.17 ISODECK, EBYS uygulaması kesintisiz olarak yayında kalmasını sağlama noktasında çabalarına rağmen başka nedenlerle oluşacak kesintilerden sorumlu olmadığı gibi oluşacak zararlardan da sorumlu değildir.

7.18 TÜKETİCİ, EBYS uygulamasına bağlantı sağlayacağı internet altyapısına veya internet paketine vb. ilişkin tüm masraf ve sorumluluğun kendisinde olduğu, bu kapsamda kota ücretlerinden veya giderlerden ISODECK’in bir sorumluluğunun olmadığını beyan ve taahhüt eder. 

7.19 TÜKETİCİ, ISODECK’e ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, ISODECK’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, ISODECK’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.20 TÜKETİCİ, Sözleşme konusu EBYS uygulamasına belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, şifresini dilediği zaman değiştirebilir, Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen TÜKETİCİ’ye aittir. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından ISODECK’in sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

7.21 TÜKETİCİ, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal ISODECK’e haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan ISODECK’in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.22 TÜKETİCİ, ISODECK’e ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. TÜKETİCİ,  başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran TÜKETİCİ’yi bağlayacaktır.

7.23 ISODECK’e ait internet sitesinin üzerinden, ISODECK’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler TÜKETİCİ’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.24 İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ISODECK’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ISODECK’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

7.25 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

7.26 ISODECK’i bilgilendirme ve güncellemeler bakımından düzenli kontrol etmek TÜKETİCİ’nin sorumluluğundadır. 

8. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

8.1 TÜKETİCİ, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini TÜKETİCİ’den talep edebilir ve her koşulda TÜKETİCİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, TÜKETİCİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı ISODECK’in uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

9.1. TÜKETİCİ ISODECK tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şikayetlerini info@isodeck.com adresi üzerinden iletebilir.

9.2. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde TÜKETİCİ’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya TÜKETİCİ işleminin yapıldığı yerdeki TÜKETİCİ sorunları hakem heyetine veya TÜKETİCİ mahkemesine yapılacaktır. TÜKETİCİ hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen başvuru sınırları TÜKETİCİ uyuşmazlıklarının değerleri açısından her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında tekrar belirlenmektedir.

10. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

10.1. ISODECK, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti TÜKETİCİlere sunmaktan vazgeçmesi ve genel olarak hizmeti sonlandırmaya karar vermesi halinde TÜKETİCİ hizmetini sonlandıran ISODECK’ten hiçbir şekilde herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

10.2. TÜKETİCİ, EBYS uygulamasını hiçbir şekilde bireysel/kurumsal kullanım amacı dışında kullanamaz ve/veya kullandıramaz, 3. kişi ve/veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve/veya devredemez. ISODECK tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda ISODECK’in zararlarının tazminini ve sair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar ALICI tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

10.3. TÜKETİCİ işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde ISODECK’e yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir.

10.4. TÜKETİCİ, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. TÜKETİCİ’nin kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler ISODECK Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

11. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmeden doğan damga vergisi tarafımıza aittir.

12.TEBLİGAT BİLDİRİMLERİ

12.1 ISODECK, TÜKETİCİ’nin bildirdiği e-posta adresi işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

12.2 Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

12.3 ISODECK, TÜKETİCİ’nin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın ISODECK tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra TÜKETİCİ’ye ulaştığı kabul edilecektir.

13. İMZA VE YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, TÜKETİCİ tarafından Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır. Sözleşme, Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

TÜKETİCİ, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Bunu paylaşın: