5070 Sayılı Elektronik İmza kanununun 5. maddesi aynen aşağıda verildiği gibidir.

Güvenli elektronik imzanın hukukî sonucu ve uygulama alanı

Madde 5- Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur.

Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile banka teminat mektupları ve Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetleri dışındaki teminat sözleşmeleri, güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.

Kanun PDF ini İndir.

Kanun açıkça belirtilen istisnalar haricinde, güvenilir elektronik imzanın, elle atılan imza ile aynı sonucunu doğurduğunu belirtmiştir.

Bu sayede bu özellik, Dijital dönüşümün önemli faydalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş anlaşmalarımızı, sözleşmelerimizi, mutabakatlarımızı elektronik imza ile imzalayabiliriz.

Sözleşmeler ISODECK ile nasıl düzenlenir?

ISODECK gelişkin bir web tabanlı yazışma editörü içerir. Bu editör kurumsal kimliğine uygun ve kurum evrak sayı takibinin yapıldığı yazışmaları düzenlemek için oldukça elverişlidir.

Gerektiğinde MS Word de düzenlenmiş belgeler, kopyala yapıştır yöntemi ile ISODECK e aktarılabilir.

Haricen düzenlenmiş belgelerini de imzaya açabilirsin

Eğer Sözleşme veya imzalanacak belge haricen hazır halde ise bu belgeleri olduğu gibi alarak imzaya hazırlamak da mümkündür.

Basitçe belgeleri ISODECK e yükle ve İmzacıları tanımla.

İmzacı sayısında bir sınırlama yoktur.

Belgelerin İmzalaması

Belgeler imzaya hazır hale geldiğinde eğer belgenin imzacıları ISODECK kullanıcısı ise, kullanıcılar kendilerini bekleyen imzaların olduğunu görür ve imza atabilirler.

Harici İmzacılar

ISODECK kullanıcısı olmayan harici imzacılar sisteme tanıtılır. Her imzacıya ait TC Kimlik No, Mobil Telefon ve E-Posta bilgileri sağlandıktan sonra belgeler imzaya açılır.

Bir harici imzacının imza sırası geldiğinde, ISODECK “İmzaya Davet” fonksiyonu ile imzacıları sisteme davet eder.

Kendisine gönderilen bağlantıyı takip ederek ISODECK e gelen harici imzacı imzalama işlemini tamamlar.

Kendi Kopyasını İndirmek

Tüm imzalar tamam ise, harici imzacı dijital imzalı belgenin bir kopyasını kendi bilgisayarına indirebilir.