Isodeck Yazı Editörü

ISODECK in diğer çözümlere olan önemli farklılıklarından biri de sağladığı gelişkin web tabanlı belge düzenleme editörüdür.

Web tabanlı olan ISODECK Editörü hiçbir kurulum gerektirmez ve tüm tarayıcılar üzerinden sorunsuzca kullanılabilir.

1. Zengin metin düzenleme

ISODECK editörü ile görsel açıdan zengin içeriklere sahip yazışmalar, sözleşmeler, teklifler düzenleyebilirsin.

  1. Farklı büyüklükte ve renkte kalın, yatık, altı çizili metinler
  2. Numaralı veya numarasız, iç içe Listeler
  3. Arka planları renklendirilebilen, birleştirilebilen, bölünebilen gözlere sahip Tablolar
  4. Üretilen PDF dokümanlarında çalışan URL bağlantıları

2. Kaydetmeden önizleme yapılabilmesi

Üzerinde düzenleme yapılan belge kaydedilmeden ön izleme yapılabilir. Bu sayede çok zaman kaybetmeden düzenlenmekte olan belgenin PDF e dönüştüğünde tam olarak nasıl görüneceği görülebilir.

3. MS Word ten kopyala & yapıştır

Eğer düzenlenmesi gereken belge bir Microsoft Word dokümanında mevcut ise, kopyala yapıştır ile ISODECK editörüne alınabilir.

İçinde karmaşık tablolar içeren belgeler dahi büyük kaymalara meydan vermeden başarılı bir şekilde alınabilmektedir.

4. Yatay biçimde düzenleme

ISODECK editörü Yatay belge düzenlenmesini de desteklemektedir. Yatay biçim seçilmesi durumunda düzenlenme sonrasında üretilen PDF dosyaları da yatay biçimi koruyacaktır.

5. Resmi yazışma kurallarına tam uyum

ISODECK Editörü ile düzenlenen yazışmalar, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe uygundur. Bunun nedeni ISODECK uygulamasının, uzun yıllardır kamu sektöründe kullanılmakta olan MOBEL altyapısı üzerine kurulu olmasıdır.

6. Otomatik yedekleme

ISODECK Editörün otomatik yedekleme özelliği, kullanıcıların belge içeriğindeki değişiklikleri kaybetme riskini minimize eder.

Belge üzerinde düzenleme işlemleri yapıldıkça anlık yedeklemeler oluşturur. Böylece, yapılan değişiklikler kaydedilmeden önce, yanlışlıkla kapatma veya beklenmedik bir hata durumunda bile kullanıcılar kaybolan içeriği geri getirebilir.

Ayrıca, otomatik yedekleme özelliği sayesinde kullanıcılar, belgenin önceki bir sürümüne geri dönebilirler.

7. Şablon oluşturma

ISODECK editörü ile düzenlenmiş olan bir Yazışma, Sözleşme veya bir Teklif kolaylıkla şablon haline getirilebilir.

Şablonlar sadece metin içerikten ibaret olmayıp, Konu, Hitap, Metin İçerik, Biçim, İmzacılar, Ekler ve Dağıtım dahil olmak üzere tüm tanımlar ile birlikte şablon haline getirilebilir.

Bu nedenle bu özellik, benzer belgeler oluşturmak isteyen kullanıcılara önemli miktarda zaman kazanımı sağlar.

8. Versiyonlama

ISODECK Editörü ile belge düzenlemelerini versiyonlar halinde yapabilirsiniz. Bir belgenin yeni versiyonu oluşturulunca versiyonlar arasında bir ilişki sağlanmış olur ve versiyon numarası doğrudan belgenin içeriğine yerleştirilir.

9. İmza pozisyonlarının görsel olarak belirlenmesi

Diğer sistemlerde, İmza sürecini veya İmza rotasını belirleme de denilen bu işlem ISODECK te çok kolaydır ve belge üzerinde, seçilen imzacılara ait imza pozisyonları sürükle bırak ile belirlenebilir.

ISODECK Editörü tarafından imza hiyerarşisine (Seri / Paralel) göre otomatik olarak belirlenmiş olan pozisyonlar istenirse kullanıcı tarafından sürükle / bırak yöntemi ile değiştirilebilir.

10. Yazışma, sözleşme, teklifler için farklı biçimler

ISODECK Editöründe farklı türde belgeler düzenlenebilir. Sistem ayarlarında, yazışma, sözleşme, teklif, vs gibi belge türleri için farklı biçimler (Logo, Yazı Tipi, Arkaplan Rengi, Karekod, vs) belirlenebilir.

Buna ilave olarak ön tanımlı biçimler, editörden düzenlenmekte olan belgeye özel olacak şekilde değiştirilebilir. Örneğin normalde sözleşmelerde kare kod kullanıldığı halde belirli bir sözleşme de bunu istemeyebilirsiniz. Veya normalde olmadığı halde, iletişim bölümünde KEP adresinin de yer almasını isteyebilirsiniz

11. İş süreçleri ile bütünleşik kullanım

ISODECK Belge Düzenleme Editörünün en güçlü yanlarında biri de İş süreçleri içinden doğrudan kullanılabilmesidir.

Belgeler süreç akışlarına uygun olarak, süreç kaydındaki verilerden beslenen hazır şablonlardan oluşturulabilir. Bu şekilde otomatik oluşturulan belgelerin içeriğinde (eğer süreç tanımları izin veriyorsa) düzenlemeler yapılabilmektedir.

Bunu paylaşın: