Genel

 1. Kullanmakta olduğunuz https://isodeck.com web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. ALICIlar, satın aldıkları abonelik hizmetinin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Satın alınan her bir hizmet, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın belirlediği E-Posta adresine teslim edilir. Bu süre içinde teslimat yapılmaz ise, ALICI lar sözleşmeyi sona erdirebilir.

Öngörülemeyen Nedenlerle Ürün Süresinden Teslim Edilemez ise

 1. SATICI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın ALICI’nın hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

Alıcının Ürünü Kontrol Etme Yükümlülüğü

 1. Ödemesi yapıldığında SATICI tarafından erişim ve kullanıcı bilgileri sağlanması suretiyle teslim alınmış olan ürünün ALICI tarafından belirtilen niteliklerde ve kapasitede olduğunu kontrol etmesi ve gereklidir. Bu konuda 30 gün içinde ALICI tarafından bir geri bildirim sağlanmaz ise teslim edilen ürünün eksiksiz ve hatasız olduğu kabul edilir. 

Cayma Hakkı

 1. ALICI; teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, kendisine sağlanan hizmeti kullanmadı ise SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

Satıcının Cayma Hakkı Bildirimi Yapılacak İletişim Bilgileri

UnvanıMor Yazılım Hizmetleri ve Bilgisayar Sistemleri Limited Şirketi
AdresiMerdivenköy Mh. Nur Sk. No 13 Business Istanbul A-Blok D80 34720, Kadıköy/İSTANBUL
E-Postainfo@isodeck.com
Telefon(216) 573 56 00

 

 

 

 

 

 

Cayma Hakkının Süresi

 1. Cayma hakkını kullanma süresi 14 gündür. Süre mesafeli Satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta veya  KEP ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Durumlar” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Cayma Hakkı Kullanılmayacak Durumlar

 1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Cayma hakkı kullanılacaksa hizmetin kullanılmaması gereklidir. 
 3. “Hizmetin kullanılmaması” ifadesi satın alınan ürünün 1 aylık dönemine ait belirtilen kapasiteler dikkate alınarak değerlendirilecek bir ifadedir. 

Cayma Hakkının Kullanımı

 1. ALICI’ya E-posta ile teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 

 

 

Bunu paylaşın: